Onze Vogelwacht

Onze Vogelwacht

Historie:
De vogelwacht Lemmer Eesterga Follega e.o. afgekort L.E.F. is opgericht op 15 februari 1947 door de toenmalige heren: Siemen Kok, Sj. Kuipers, Tj. Kuipers, M. Gaastra, N. Semplonius en J. Visser uit Lemmer en de heren J. Winia en U. de Jong uit Follega.

Doelstelling:
De vereniging heeft tot doel  het in stand houden van de Weidevogels en onze Tuinvogels in de breedte zin van het woord en het verbeteren van de leefomgeving (biodiversiteit) voor de vogels waardoor de toekomstige generaties ook kunnen blijven genieten
van de wondere wereld van de natuur.
Vogelwacht Lemmer Eesterga Follega e.o. is dus al lange tijd actief in de omgeving. Met een enthousiaste groep liefhebbers proberen we het aantal weidevogels in ons gebied in stand te houden. Al jaren gaan deze vrijwilligers in het voorjaar een aantal malen het veld in om vogels te tellen en te registreren. En daarmee natuurlijk gewoon genieten van het mooie landschap dicht in de buurt. Tegenwoordig wordt er door de meeste van deze natuurliefhebbers bij het registreren van deze broedende vogels gebruik gemaakt van een gebruikersvriendelijk app. Als je in onze omgeving woont en je wilt iets betekenen voor de agrarische natuur, meld je dan ook aan als vrijwilliger. Je leert daarmee ongetwijfeld nieuwe vrienden kennen die iets goeds willen doen voor hun omgeving.

Aantal Leden Vogelwacht Lemmer Eesterga Follega e.o. 
Het aantal gewone leden bedraagt op dit moment ca. 203 leden.

Ook hebben we binnen onze Vogelwacht een Jeugdvogelwacht waarvan het
lidmaatschap gratis is en we momenteel 6 jeugdleden hebben.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden